paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a Mandarin Centers

Mandarin Centers és una grup educatiu especialitzat en l’ensenyament del xinès mandarí. En aquests moments, a nivell estatal ja treballem amb i/o extra-curricular.

L’aprenentatge d’una segona o tercera llengua des d’edats primerenques, permet una maduració més profunda de les diferents habilitats lingüístiques i cognitives. A més, també proveeix d’estratègies d’aprenentatge i estimula la creativitat també aplicable a altres àrees de l’aprenentatge.

• Adquirir noves formes comunicatives mitjançant l’aprenentatge del xinès mandarí com a vehicle, que permetin arribar als nivells que s’exigeixen a les probes oficials del Hanban.

• Conèixer els caràcters de l’escriptura xinesa, incloent el número de traços i l’ordre en que s’han d’escriure.

• Distingir i aplicar la fonètica de l’idioma xinès.

• Potenciar una aproximació de l’alumnat a la cultura xinesa, estimulant la interculturalitat, factor clau en la societat moderna del segle XXI.

• Incrementar el nivell de tolerància i comprensió cap a les diferents maneres de concebre una determinada societat.

• Fomentar el treball en grup, la cooperació i la comunicació entre iguals.

Tot el personal de Mandarin Centers es nadiu i/o qualificat. A part de les seves titulacions en llengua també reben una formació específica per part de les nostres acadèmies.

- El xinès mandarí es l’idioma més parlat del món.

- Dominar el xinès aportarà un valor diferencial al nen o nena de cara al seu futur professional.

- Els nens i nenes aprenen l’idioma sense esforç a través de l’estimulació primerenca.

- Aprendre altres idiomes millora i desenvolupa la seva capacitat mental.

- La metodologia que apliquem s’ajuda de l’habilitat innata dels nens per absorbir idiomes a través de l’estimulació.

- Objectiu de capacitació per a presentar-se als exàmens oficials YCT i HSK.

La metodologia que s’utilitzarà des de el programa Mandarin Centers Kids, esta avalada per la Beijing Language and Culture University i pel Hanban. A més a més, compleix amb tots els preceptes autonòmics i estatals. Tots els programes tenen com a objectiu final el de superar els exàmens oficials HSK del Institut Confuci, dels quals Mandarin Centers n’és centre examinador.

Dia i Hora: divendres de 14h a 15h

Durada de l’activitat: d'octubre a juny 

Places: 10 (mínim 5)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny-juliol se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptaràde la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 64,80€

 • Pureza de María

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org