paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

L’objectiu dels Jocs Esportius Escolars en el seu programa de voleibol, és el d’arribar a ser un complement formatiu mitjançant l’esport, desenvolupant habilitats basades en l’aprenentatge tècnics, la pràctica esportiva i els valors associats a l’esport.

 • Analitzar el nivell inicial dels nens i nenes per tal d’elaborar una programació adient a les necessitats i interessos individuals. 

 • Iniciar als nens i nenes en l’esport, fomentant la participació activa. 

 • Dissenyar una programació que aporti als nens i nenes el coneixement i la capacitat d’execució dels diferents aspectes tècnics o tàctics del voleibol. 

 • Donar la capacitat als nens i nenes de poder desenvolupar els diferents rols del joc, evitant una especialització. 

 • Fomentar la cooperació en el joc col·lectiu. Fomentar el joc net i el respecte vers companys/adversaris i monitors.

Objectius tècnics

 • Assolir  la  posició  fonamental  mitja,  la  parada,  desplaçaments  lateral, endavant i enrere. 

 • Assolir la tècnica bàsica del toc d’avantbraç, dits i servei de mà baixa. 

Objectius cognitius-tàctics

 •  Assolir el concepte d’aprendre i divertir‐se. Aprendre a compartir i distribuir espais. 

 • Treballar el fet que la pilota no ha de caure al meu camp, sinó al camp contrari. 

Objectius condicionals

 • Iniciar el treball d’escalfament i tornada a la calma. 

 • Assolir patrons d’educació física de base. 

Objectius sòcio-educatius

 • Tenir  presents  en  tot  moment  els  aspectes  sociològics que  comporta la pràctica esportiva: respectar monitors, companys/es i adversaris; admetre les normes; i acceptar i respectar la resta de relacions interpersonals. 

 • Tenir  un  comportament  educat  i  responsable  durant  les  activitats  i  els desplaçaments.

 • Acceptar la competició i els seus resultat (victòria i derrota) com a mitjà d’aprenentatge i millora i no com a finalitat última del joc. 

 • Entendre i desenvolupar el concepte d’ajudar els companys i ser ajudat pels companys. 

 • Tenir cura del propi cos i de la seva higiene.

Dia: dilluns i dimecres de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: d'octubre a juny

Places: 10 (mínim 6)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny-juliol se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptaràde la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar).

Quota mensual: 45,55€

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pureza de María
 • L'Olivera

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org