paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a Club Karate Sant Cugat

El Club Karate Sant Cugat, és un escola de karate-do que es pot definir com un Club jove, proper i familiar, en el qual tenen cabuda practicants de totes les edats. Tots ells, a través d’aquest esport, treballen per millorar tècnicament i gaudir d’un bon condicionament físic.

La mentalitat oberta i l’afany de modernitat no tan sols serveixen per a innovar i esdevenir capdavanters en l’àmbit docent i competitiu, sinó que també serveixen per a recordar i difondre els valors originals més profunds de les arts marcials, això és, el respecte, l’honestedat i la gentilesa.

El mot karate-do està format per tres paraules que literalment signifiquen: camí (DO) de la mà (TE) buida (KARA). La interpretació que se’n fa és que aquest art marcial promou un mode de vida buit de mala intenció i una pràctica marcial sense armes.

El karate-do és un sistema de lluita basat fonamentalment en la percussió, en el qual les extremitats superiors i inferiors esdevenen armes potencials. Amb el karate es prepara el cos i la ment per poder fer front a possibles adversaris o situacions desfavorables.

A través de la pràctica repetitiva i infatigable de les tècniques (Kihon), les formes (Kata), el combat (Kumite) i la concentració i meditació (Mokuso), el karateka va adquirint, amb el pas dels anys, una sèrie d'habilitats que li permetran guanyar confiança en ell mateix i, conseqüentment, assolir un alt nivell d'autoestima, una calma profunda i una pau interior que fomentaran l'amor, la comprensió i la tolerància cap als altres.

Es tracta d’una disciplina educativa que ens convida a l'acció, motor de tot coneixement, fins que els nostres actes siguin el reflex dels nostres pensaments i sentiments.

Lluny del que pot semblar, aquest art marcial s’origina des de les bases més estrictes de la no violència. Això només s’entén si es retrocedeix fins als seus orígens, estretament relacionats amb el treball espiritual dels monjos budistes de la branca Zen i la cultura xinesa dels camperols d’Okinawa, els quals es defensaven dels senyors feudals japonesos. Així, doncs, l’essència i la finalitat del karate do no és l’atac, sinó l’autodefensa, el pacifisme i el creixement personal.

Aquesta és una iniciativa del Club Karate Sant Cugat que pretén apropar l’esport i les arts marcials als i les més joves.

Es tracta d’un projecte social i pedagògic per a pares/mares i fills i filles que, d’una banda, entén el Karate-Do com una eina per millorar la salut i el benestar dels/de les practicants i, de l’altra, creu en la dimensió social i integradora d’aquesta metodologia. Per tant, es tracta d’un projecte que pretén contribuir en la creació d’una xarxa social i enfortir la cohesió social de la ciutat.

El karate-do és un mètode d’aprenentatge que cerca el desenvolupament integrat del/de la practicant atès que es treballen diversos aspectes simultàniament. Amb la pràctica continuada s’aconsegueix enfortir el cos, la ment i l’esperit. Aquests tres factors esdevenen una única unitat quan es practica karate-do. D’aquesta manera, podem dir que es pot assolir “el camí” des de diferents enfocaments.

Als i a les joves, aquesta metodologia els permet fer activitat física equilibrada, alhora que treballen aspectes de la personalitat i el caràcter per tal de poder superar-se i evolucionar, cadascú al seu ritme. D’aquesta manera, s’aconsegueix augmentar la seva autoestima i la confiança en ells/elles mateixos/es, tot valorant sempre la capacitat d’esforç i sacrifici.

El karate-do s’adapta a cada practicant, siguin quines siguin les seves qualitats i el seu ritme. Això permet una evolució individual dins del grup. Es diu que existeixen tants tipus de karate com practicants. A més, a mesura que es va adquirint experiència i el/la practicant va aprenent a escoltar el seu cos i les seves sensacions, és capaç de percebre detalls cada cop més subtils.

En termes generals el practicant de karate do està en constant aprenentatge i redescobriment del seu coneixement, ja que al karate el camí cap al coneixement no és unidireccional, sinó que constantment es retorna a coneixements (tècnics i teòrics) ja apresos per a perfeccionar-los i revisar-los. És a dir, les tècniques de karate i els fonaments teòrics estan ben establerts i els coneixen la majoria de practicants, però és amb el pas del temps i el nivell de cada practicant que aquests mateixos coneixements s’interpreten i treballen de forma diferent, amb major o menor subtilesa i exigència, en funció de la graduació i l’experiència individual.

A grans trets al Karate es treballa:

 • El mokuso (meditació), normalment es treballa amb exercicis específics a l’inici i al final de la classe però l’estat de concentració es manté durant tota la classe.

 • El kihon (tècniques de base), el qual pot ser keri waza (tècniques de cama) o te waza (tècniques de mà). I aquestes darreres, alhora es diferencien en tres grans grups: uke waza (tècniques defensives), tsuki waza (tècniques directes) i uchi waza (tècniques indirectes).

 • El kata (forma), el qual consisteix en un treball individual basat en el kihon i que representa ser un combat contra adversaris imaginaris o contra un mateix.

 • El kumite (combat), és l’aplicació de les tècniques amb adversaris reals. A l’escola, no arribarem a realitzar combats.

Cada escola de karate té la seva pròpia metodologia, i cada mestre hi afegeix els seus matisos, però el ritual i l’essència es manté, ja que està demostrat que la didàctica marcial té grans avantatges sobretot en qüestions conductuals i personals dels més joves que fan del karate do una molt bona eina per a treballar aspectes com l’acceptació de normes, el respecte, l’autocontrol, l’esperit de superació, la perseverança, la valoració de l’esforç... trets que cadascú va assumint a mesura que va creixent com a karateka i com a persona.

Per a facilitar l’aprenentatge i l’adquisició dels coneixements essencials per a cada grau o cinturó el Club Karate Sant Cugat segueix un mètode ben definit el qual permet que els alumnes més avantatjats puguin compartir amb els més novells. A aquest mètode l’anomenem programa de graus.

Per poder realitzar l’activitat, el material necessari que s’ha de dur a classe són unes xancletes, una ampolla d’aigua i un karategui amb cinturó blanc. Per tal de reforçar el vincle amb l’entitat, tots els alumnes/as hauran de portar cosit al karategui l’escut del Club. Aquest té un cost de 1,45€.

A final de curs es realitzaran els exàmens de cinturó. El tècnic de l’activitat és qui decideix qui convoca per a realitzar l’examen i així ho farà saber unes setmanes abans. Només es realitzaran amb l’alumnat que el tècnic/a cregui que estigui preparat per a superar-lo i sempre serà voluntari. El preu de 30€ inclou l’examen i el nou cinturó.

Fins al cinturó groc, l’examen es pot realitzar a l’escola en horari normal de l’extraescolar. Els exàmens de cinturó més alt que els grocs, poden entrenar, però no podran realitzar l'examen de cinturó al centre. L'hauran de fer al Club de Karate Sant Cugat, federant-se prèviament.

Dia i Hora: dijous de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: del 18 de setemrbe a final de curs

Places: 20 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 19,52€ (setembre) / 39,04€ (octubre a juny)

**Els/les alumnes fins a cinturó groc poden realitzar l'examen de cinturó. Els més alts que grocs poden entrenar però no podran realitzar l'examen de cinturó al centre. L'hauran de fer al Club de Karate Sant Cugat, federant-se prèviament.

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org