paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a Evolution4Life

Evolution4Life vol posar en valor 6 aspectes essencials de l’esport: educació, salut, participació, oci, relació i treball.

Prenent com a finalitat fomentar la cultura esportiva a nens/es i joves des d’una vessant lúdica de manera que coneguin i gaudeixin un altra visió per aprendre’l, reforça els lligams entre el món esportiu i l’educatiu i insisteix en els valors cívics, més enllà de la passió i de la competició.

Evolution4Life a través de la seva filosofia de formació EVOLUTION, ha creat “el tennis a l’escola” com un producte de gran qualitat en l’àmbit d’activitat físic-esportives, adaptada a les diferents etapes de desenvolupament personal, oferint una proposta del tot innovadora que s’adequa a les noves corrents d’ensenyament.

E>OLUTION és un mètode que té la missió de facilitar la transmissió de coneixements per a l'aprenentatge del tennis d'una manera clara i organitzada. Es composa d'experts professionals en el món del tennis (saber fer) i del management (fer saber) que tenen com a objectiu difondre els valors i virtuts del tennis com a esport i com a eina per al desenvolupament personal.

Addicionalment establim una xarxa col·laborativa amb experts de reconegut prestigi que aporten els seus coneixements perquè el mètode no deixi d'E>OLUCIONAR.

Es treballa tant des de la part teòrica com des de la pràctica. Tots dos aspectes són indispensables en l’aplicació del mètode:

 • La part teòrica conté el material necessari per a la formació del professional. Unes completes fitxes de treball que podran ser utilitzades posteriorment en cada entrenament.

 • La part pràctica s'exercita directament en pista i a part d'aplicar els conceptes estudiats, s'utilitzen les eines necessàries per a l'aplicació de la guia.

Tant per la part teòrica com la pràctica, E>OLUTION està desenvolupant tecnologies d'última generació. Tot això convertirà el mètode en un "learning tech" on internet serà un mitjà alternatiu i complementari, a partir de plataformes virtuals e-learning altament eficaç en quan al seu rendiment com a mètode pedagògic (formació de formadors).

Amb tot això garantim que els participants pugui exercitar-se correctament en el món del tennis i que pugui ser autodidactes i autosuficients gràcies als nostres materials i les nostre metodologies basades en la transmissió de poca informació (la que donem és clara i efectiva) i la pràctica, gràcies a la qual els participants experimenten i aprenen per si sols.

Dia: dimecres de 16.45h a 18.15h

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 15 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 21,60€ (setembre) / 43,20€ (octubre a juny)

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org