paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María


Image title

Activitat vinculada a MaB Languages

MaB Languages dóna resposta a la formació de llengües estrangeres a nens i nenes, joves i adults d’una manera efectiva gràcies a l’experiència i formació del nostre equip.

Mitjançant la nostra metodologia, principis pedagògics i objectius, aconseguim que els i les nostres alumnes no només assoleixin el coneixement desitjat de la llengua estrangera, sinó també aprenguin continguts diversos o específics.

En el cas dels i les alumnes en edat escolar, aquests continguts estan inclosos en la programació curricular dels seus estudis (infantil, primària o secundària).

A més, tenim com a objectiu arribarà a potenciar i estimular totes les intel·ligències múltiples que tots tenim: la verbal, la lingüística, la visual i espacial, la lògica matemàtica, la cinestèsica-corporal, la musical, la naturalista i la interpersonal, i així aconseguim millorar el rendiment dels i les alumnes en molts aspectes de la seva vida.

Àmbit lingüístic:

 • Potenciar la producció oral de la llengua estrangera escollida.

 • Convertir la llengua estrangera en una eina de comunicació necessària per a realitzar les activitats programades.

 • Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge.

Àmbit personal:

 • Desenvolupar la capacitat física i psicomotriu.

 • Desenvolupar l’àmbit afectiu, per aconseguir un benestar emocional.

 • Optar per uns valors ètics, de convivència.

 • Treballar actituds positives respecte a la higiene i la salut en general.

 • Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.

 • Potenciar la creativitat

 • Tenir en compte les necessitats individuals

 • Fomentar la participació

Àmbit interpersonal:

 • Saber compartir.

 • Respectar els/les companys/es.

 • Saber conviure en harmonia.

 • Integrar-se en un grup.

 • Tenir en compte les necessitats grupals.

Àmbit social:

 • Viure la realitat de l’entorn

 • Respectar el material i les diferents instal·lacions

 • Afavorir la implicació dels pares, mares i/o tutors/es

Àmbit ecològic:

 • Conèixer la natura

 • Tenir consciencia dels problemes del medi ambient

 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural, reciclar material.

Treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL, en català AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres):

 • Treballant mitjançant tallers de temàtica diversa i motivadora, aconseguint tant l’aprenentatge dels continguts d’aquests, com l’ús comunicatiu de la llengua estrangera.

 • Programant activitats que fomentin la interactivitat i autonomia dels alumnes.

 • Fent ús de recursos i materials diversos, incloent les TIC.

 • Amb grups reduïts, i així, incentivar la implicació dels alumnes i fer possible atendre els diferents estils d’aprenentatge.

 • Utilitzant un llibre de text amb un enfocament CLIL per assegurar-nos l’adquisició correcte de tots els continguts necessaris per poder presentar els nostres alumnes als exàmens oficials de la universitat de Cambridge.

Dia de l'activitat :

 • i4 i i5: dijous migdia 

 • 1r i 2n: dilluns i dimecres migdia

 • 3r i 4t: dimarts i dijous migdia

  • 5è i 6è: dilluns i dimecres migdia

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 10 per grup (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

- Quota mensual: 

 • i4 i i5: 20,79€ (setembre) / 41,58€ (octubre a juny)

 • 1r a 6è: 37,33€ (setembre) / 74,66€ (octubre a juny)

L'activitat té un primer pagament de 25€ en concepte de material.

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org