paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a Deutsche Akademie

Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, és el primer centre lingüístic i cultural del Vallès especialitzat en l’idioma alemany. Gràcies a aquesta especialització i la seva metodologia, Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, es caracteritza tant per l'alta qualitat, eficàcia i amenitat del seu ensenyament, com per la facilitat, flexibilitat i seguiment personalitzat que ofereix als seus alumnes amb un professorat altament qualificat i motivat.

Des de l’any 1999 oferim classes a infants i joves dins del “Projecte bilingüe”: Es tracta de cursos d'alemany pensats per a nens i nenes a partir de 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de la llengua gràcies a un context d'immersió lingüística total, ensenyament personalitzat i activitats pedagògiques idònies que estimulen l'aprenentatge positiu en petits grups.

L'enfocament creatiu i lúdic-pedagògic de les classes i el fet que els i les docents siguin nadius llicenciats especialitzats fa que els i les alumnes gaudeixin de l'aprenentatge de la llengua alemanya i desenvolupin aviat una gran comprensió auditiva i facilitat per ala pronunciació. Es tracta d'un aprenentatge natural que afavoreix positivament el seu creixement lingüístic i personal. L'avantatge addicional que les classes dels més petits i petites constin de grups reduïts, de 4 fins a 7 alumnes, fa que gaudeixin d'un seguiment personalitzat molt beneficiós i que se sentin reconeguts i escoltats. De fet, els alumnes poden portar a classe durant l'any objectes o fotos de vivències importants que desitgin mostrar als seus companys i companyes i que es tractaran lingüísticament per ampliar el seu vocabulari. 

Aquest seguiment personalitzat es veu reflectit també en el lliurament de dos informes per escrit als pares o tutors durant l’any escolar. Les famílies poden participar en celebracions típiques, normalment abans de Nadal i Setmana Santa, i emportar-se de la biblio-mediateca variat material que els permet seguir fomentant la pràctica d'alemany a les seves cases.

L'equip de Deutsche Akademie està format tant per responsables de pedagogia, secretaria i direcció, com per docents llicenciats nadius amb vocació per l'ensenyament, amplia experiència i en formació continua. La majoria tenen el títol addicional d'examinadors oficials. La filosofia de l'equip es oferir la màxima professionalitat, atenció, amabilitat i qualitat en tots els àmbits, sempre en un ambient positiu que afavoreixi l'aprenentatge constructiu, amè i personalitzat.

Al mateix temps, l'equip està en constant formació, oferint d'aquesta manera material i informació actual, així com programes pedagògics avançats que contribueixen a que els alumnes assoleixin els seus objectius amb èxit i gran satisfacció

Dia: 

 • i4 i i5 (dilluns migdia) 

 • 1r (dijous migdia) 

 • 2n (dimarts migdia)

Horari: de 14  a 15h

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 7 (mínim 6) 

Preu i forma de pagament:

 • Material: 45€ (es fa un primer pagament en concepte de material)

 • Quota mensual: 22,45€ (setembre) / 44,89€ (octubre a juny)

Escola Pureza de María

C. Mercè Vilaret, 21 08174 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 648 532 875

paidospurezademaria@fundesplai.org