paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pureza de María
Pla i Farreras Pla i Farreras

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre els joves i el seu entorn. 

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col.laboració, en el que Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa; i l’entitat el programa de l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació dels i de les joves amb l’entitat i amb Sant Cugat. 

Actualment tenim convenis amb més de 30 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es.

Els trets principals de la proposta són: 

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades. 

 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar. 

 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...). 

 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre. 

 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només tècnica de la seva activitat. 

 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Image title

Modificacions

 • Qualsevol modificació (alta o baixa) d’activitats  extraescolars s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) o via mail com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Quotes

Les activitats extraescolars tindran 10 quotes (de setembre a juny).

A partir d'aquí, la forma de pagament serà mitjançant quotes mensuals que varien en funció de les activitats:

 • Rebuts retornats del banc/caixa: si és per motius imputables al client, es cobraran les despeses financeres. 

 • Data pagament quotes: tant els rebuts domiciliats com els pagaments efectius, es faran els 5 primers dies laborables de cada mes.

 • Les activitats extraescolars parteixen d’un cost anual, i us apliquem un fraccionament en el seu pagament per a que sigui més assequible.

 • L’AFA contracta el servei de menjador i extraescolars, Si l’AFA no assumís aquesta responsabilitat no es podrien oferir aquestes activitats extraescolars ni el servei de menjador a l’institut. El soci/a de l’AFA quedarà exempt de la matrícula al servei de menjador/activitats extraescolars de 30€, que caldrà abonar abans de l’inici del sevei o quan es reclami a la família durant el primer mes del curs. Aquesta matrícula es destinarà íntegrament a l’AFA.

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús de l’activitat d’extraescolar fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei

Període d'inscripcions: del 16 de juny al 9 de juliol

Per tramitar la vostra inscripció cal fer-ho online, clicant AQUÍ (enllaç actiu a partir de divendres 16 de juny). 

Documentació adjunta 

 • És imprescindible fer-nos arribar els següents documents (en cas de no haver-ho fet amb anterioritat):

  • Fotocòpia del CATSALUT

Places:

 • El 12 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup (a la vostra área privada podreu veure a quines activitats esteu inscrits).

 • Limitades per activitat (mínim i màxim).

 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant juny-juliol.

Criteris d'admissió:

 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:

  • Antiguitat a l’activitat.

  • Sorteig.

 • Un cop finalitzat el període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.

Voleibol i futbol sala són activitats de dos dies setmanals.

Hip hop, natació i pàdel són activitats d'1 o 2 dies per setmana.

Portes obertes

 • Setmanes a determinar

 • Durant aquest període, podran provar totes les activitats realitzades al centre (excepte pàdel i natació).

Inscripcions

 • Per poder obrir l’activitat, caldrà arribar a un mínim d’inscrits.

Pagament

 • Es farà un sol pagament anual mitjançant un rebut bancari (En cas de necessitar fraccionar el pagament, cal fer la petició via correu electrònic a paidosplafarreras@fundesplai.org)

 • No es realitzaran devolucions. Només es retorna el pagament en cas de no obrir una activitat.

 • Es podrà canviar d’activitat sempre i quan aquest canvi es realitzi entre activitats d’iguals dies setmanals.

 • Collserola
 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada
 • Pla i Farreras
 • Catalunya

Escola Pla i Farreras

Avda. Ragull, 45-49, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Maria Beà

Tel. 627 642 735

paidosplafarreras@fundesplai.org