paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pins del Vallès Pins del Vallès

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre l’infant i la família amb el seu entorn. 

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col.laboració, en el que Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa; i l’entitat el programa de l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació del nen/a amb l’entitat i amb Sant Cugat. 

Actualment tenim convenis amb més de 30 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es. 

Els trets principals de la proposta són: 

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades. 

 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar. 

 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...). 

 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre. 

 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només tècnica de la seva activitat. 

 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Image title

Durada de les activitats:

 • Les activitats de Bon dia i esplai de tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre), i finalitzen l’últim dia.

 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dilluns 18 de setembre i finalitzaran l’últim dia de curs (excepte Natació, que comença el 2 d'octubre).

Assistència

 • Quan un nen/a es queda esporàdicament a l’ acollida o esplai de tarda, també cal informar‐ho per escrit a la coordinació d’extraescolars i al/la mestre/a.

 • Quan un nen/a no es queda esporàdicament a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho per escrit a la coordinació d’extraescolars i, si són alumnes de P3 a 2n, també al/a la mestre/a.

Modificacions

 • Qualsevol modificació (alta o baixa) d’activitats  extraescolars  s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Quotes

Les activitats extraescolars tindran 10 quotes (de setembre a juny). Les activitats de Cuina, Robòtica, Anglès, Programació i game design i Explorem tenen un primer pagament en concepte de material. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

A partir d'aquí, la forma de pagament serà mitjançant quotes mensuals que varien en funció de les activitats: 

 • Rebuts retornats del banc/caixa: si és per motius imputables al client, es cobraran les despeses financeres.

 • Data pagament quotes: tant els rebuts domiciliats com els pagaments efectius, es faran els 5 primers dies laborables de cada mes.

 • Les activitats extraescolars parteixen d’un cost anual, i us apliquem un fraccionament en el seu pagament per a que sigui més assequible.

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús de l’activitat d’extraescolar fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Autoritzacions

 • Recollida nen/a: En cas que el/la pare/mare/tutor/a no sigui la persona que el/la ve a recollir, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme el/la recull una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.) 

 • Nens/es de 3 a 6è : Cal una autorització pels que poden marxar sols de l’escola acabada l’activitat extraescolar. Cal lliurar‐la a la coordinació.

 • Acollida matinal: Cal lliurar a la coordinació d'extraescolars una autorització pels germans/es petits (de i3 a 2n) que són acompanyats per un germà o una germana gran (a partir de 3r) a l'aula d'acollida matinal.

 • Medicaments: Per administrar medicaments als alumnes, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe del metge, on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial “Autorització d’administració de medicació als alumnes” on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor, que administri al nen/a la medicació prescrita.

Organització

 • Calendari de les activitats: l’esplai i l’acollida de matí i tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre) i acaben el darrer dia de curs. La resta d’activitats extraescolars comencen el 18 de setembre (2 d'octubre en el cas de Natació) i acaben al juny (l’última setmana de curs). Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi...) també hi ha activitats extraescolars.

 • Horari de les activitats de tarda:

  • Acollida de tarda (berenar): de 16.30h a 17h

  • Activitats i esplai: de 16.30h a 18h

 • Portes obertes d’extraescolars: al llarg del segon trimestre hi haurà unes jornades de portes obertes, on les famílies podreu assistir/participar a una classe del vostre fill/a. La piscina del CAR fa unes jornades diferents de portes obertes. Es comunicarà a les famílies un cop estiguin confirmades. 

 • Berenar: hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els nens/es tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica. El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els nens/es poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar. 

 • Recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc

 • Els nens/es no poden entrar a les aules de l’escola després de les 16.30h.

 • Collserola
 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada
 • Pla i Farreras
 • Catalunya

Escola Pins del Vallès

Av. Volpelleres 51 08173 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Maria Beà

Tel. 638 060 718

paidospins@fundesplai.org