paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Image title

Activitat vinculada a eXplorium

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a través de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu aprenentatge.

A Botix ens centrem en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria, però sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals. Treballem el pensament computacional a través de la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament

 • Iniciar-se en el món de la programació amb Scratch i Mindstorms.

 • Utilitzar els llenguatges de programació de NXT i EV3.

 • Seguir les instruccions per muntar robots i dissenyar videojocs.

 • Pensar els passos necessaris per programar robots i videojocs.

 • Crear els seus propis robots i videojocs.

 • Aplicar els principis bàsics de la mecànica i l’electrònica.

 • Fer-se preguntes sobre l’eficiència dels seus propis robots.

 • Treballar en equip.

 • Petits reptes o projectes: Les activitats estan plantejades com a reptes a resoldre a curt termini o com a projectes a assolir de més llarga durada. Mantenint la motivació dels infants en allò que fan, s’aconsegueix que tinguin ganes d’aprendre.

 • Treball en equip: En totes les sessions, les activitats es plantegen en petits grups per tal de fomentar el treball en equip, ja que entenem que l’aprenentatge és més significatiu quan hi ha interacció entre els companys.

 • Els alumnes s’embruten les mans: Ens agrada que els alumnes siguin els protagonistes de l’activitats i que siguin ells els que la duen a terme, fugint de classes magistrals i d’experiments guiats. Entenem que s’apren fent i manipulant.

 • Descobriment per part dels alumnes: Els alumnes són els que a través de desenvolupar les activitats que proposen els monitors van construint el seu propi aprenentatge. La figura dels monitors es una guia, un referent, però són els infants els protagonistes de les activitats, fins i tot en ocasions canviant o redireccionant el curs de les sessions segons els seus interessos.

 • Treball amb diversitat de materials: Donem un gran valor a la diversitat de maneres de desenvolupar el pensament científic que tenen molts dels materials educatius i professionals en el món de les disciplines STEM. Per això, a les nostres activitats procurem mostrar als alumnes una gran varietat de materials per treballar els continguts desitjats.

 • Activitats adequades a les diferents edats: Trobem important que es pugui estirar al màxim de cada alumne, però gestionant la frustració, per això les activitats estan dissenyades per a que siguin adequades a les diferents franges d’edat.

Dia: dijous de 16.30h a 18h

Durada de l'activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 per grup (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 35€ en concepte de material.

Quota mensual: 22,80€ (setembre) / 45,60€ (octubre a juny)