paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Image title

Activitat vinculada a Tallers de Teatre Sílvia Servan

Tallers de Teatre Sílvia Servan (TTSS) és una escola amb més de 20 anys de trajectòria que ofereix classes a infants, joves i adults amb ganes d’expressar-se, aprendre i gaudir a través de les eines que ens aporta el teatre. Arrelats a Sant Cugat del Vallès, els TTSS duen a terme diferents projectes durant l’any: classes, monogràfics, casals d’estiu, colònies, estades juvenils i moltes activitats puntuals tot participant de les diferents propostes del municipi.

Els tallers tenen la intenció de fer de la formació dels seus actors i actrius una eina per evolucionar i créixer com a persones. Això és fruit del seu convenciment que el teatre és una de les eines més potents per prendre consciència de les pròpies emocions així com per fer-se més sensibles a la dels altres.

Alhora el teatre convida a la transformació, a amagar-nos rere noves màscares diferents a la que ens posem cada dia. Això ajuda a dilatar la imaginació, a buscar vies per acostar-nos a les nostres il·lusions, a desenvolupar el sentit crític i per tant a estar més tranquils i contents amb la vida. Els tallers consideren que el teatre és un espai obert a tothom disposat a reinventar-se i per tant un espai idoni per a treballar la cohesió social i fer del nostre entorn un món una mica més humà.

Els tallers de teatre compten amb un equip de professores  i professors formats en diverses disciplines artístiques. Tots ells amb una gran trajectòria com a docents i també com a actrius, actors i creadors d’espectacles.

L’activitat està pensada per a realitzar-se una tarda a la setmana durant tot el curs escolar amb la possibilitat d’oferir dues mostres durant l’any al Teatre de Mira-Sol juntament amb altres grups de l’escola.

 En funció de l’edat, al llarg del curs els alumnes treballen sobre els següents eixos:

 • Tècniques per a la millora de la interpretació: text, veu, dicció i expressió corporal

 • Disciplines teatrals: improvisació, màscara, pantomima, titelles i clown

 • Tasques associades a la creació i muntatge d’espectacles: Creació per escrit d’una peça dramàtica, creació col·lectiva d’un espectacle, disseny de vestuari i escenografia, direcció escènica.

 • Adquirir consciència i coneixements vivencials sobre el cos, la veu i les emocions 

 • Desenvolupar les capacitats expressives, creatives i comunicatives

 • Estimular la imaginació a través del joc teatral

 • Potenciar la confiança i la seguretat en un mateix i en els altres

 • Fomentar la cohesió i el treball en equip

Dia: dijous de 16.30h a 18h

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 15 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 16,25€ (setembre) / 32,50€ (octubre a juny)