paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Image title

Activitat vinculada a TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge que té com a principal objectiu apropar a nens, nenes i joves els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.

La característica principals de la nostra linia pedagógica és que en tot el que fem, mirem de fomentar, formar i potenciar:

 • La curiositat per aprendre

 • La creativitat

 • La comunicació

 • El pensament crític i digital

 • La col·laboració


 • Desenvolupar conceptes de STEAM.

 • Potenciar la creativitat.

 • Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.

 • Col·laboració i aprendre a compartir idees.

 • Aprendre a generar idees i trobar solucions.

 • Conceptes bàsics de programació.

 • Desenvolupar conceptes de STEAM.

 • Potenciar la creativitat.

 • Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.

 • Col·laboració i aprendre a compartir idees.

 • Aprendre a generar idees i trobar solucions.

 • Conceptes bàsics de programació.

 • Aplicar els principis de moviment.

 • Experimentar amb sensors i motors.

 • Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

 • Programació: instruccions bàsiques, seqüències i rutines.

Lego Wedo 2.0 – Aquest sistema d'ensenyament està basat en la construcció per blocs, sensors, actuadors i unllenguatge visual de programació. La principal novetat d'aquesta versió és l'arribada de la comunicació per bluetooth amb tablet iOS.

Lego + Littlebits Construcció robòtica amb circuits electrònics (determinades sessions)

Fischertechnick – Coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes(depenent del grup s’introdueixaquesta plataforma en el tercer trimestre).

Audiovisual durant els diferents projectes

Programació Scratch i programació de les diferents plataformes. Altres plataformes segons el projecte.

Dia: dimecres de 16.30h a 18h

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 per grup (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 21€ (setembre) / 42€ (octubre a juny)