paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Image title

Activitat vinculada a Learning S Cool

Learning S Cool és una entitat especialitzada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera des de l’any 2008.

El nostre principal objectiu és fer que els nostres alumnes aprenguin anglès alhora que amplien els seus coneixements de diferents àrees. Es tracta d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i de comunicació i, a través d’ella, l’alumnat adquireixi i consolidi nous continguts, habilitats i destreses (CLIL - Content and Language Integrated Learning).

El nostre objectiu és el d’optimitzar i millorar el nivell d’anglès i la competència comunicativa dels nostres alumnes.

Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès extraescolar a través de tallers interdisciplinaris. Els alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre, la temàtica dels quals és molt diversa; per exemple, tenim tallers de música, cuina, màgia, experiments... Per al disseny dels tallers hem tingut en compte els interessos, habilitats i gustos dels alumnes de cada edat. Intentem poder respondre als interessos de tots i cadascun dels nostres alumnes. El fet de combinar temàtiques molt diverses en un mateix any escolar ens ajuda a mantenir la motivació dels alumnes.

Comptem amb un mètode d’ensenyament propi que constantment s’actualitza per adaptar-nos al màxim a les necessitats educatives del centre educatiu i els seus alumnes.

Dia: i3 i i4 (dilluns), i5 i 1r (dimarts), 2n (dimarts) i 3r i 4t (dimecres)

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Quota mensual: 22,50€ (setembre) / 45€ (ocubre a juny)

El preu inclou tot el material pedagògic tret del llibre de text, que se us comunicarà el títol i el preu un cop s’hagin format els grups (preu orientatiu del llibre al voltant dels 20€).