paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Paidos 2020

Paidos organitzarà els casals de Setmana Santa d’aquest curs 2019-2020 a l’Escola Gerbert d’Orlhac. Aquest any, donarem continuïtat a la proposta de lleure de P3 a 6è. Amb programacions pensades per fer-les a l’escola i als entorns propers. També, simultàniament es realitzaràel Campus de Karate de la mà del Club Karate Sant Cugat, destinat a infants de 1r a 6è.

Els casals quedaran emmarcats de la següent manera:

 • P3 i P4: Casal de lleure amb fil conductor

 • P5 i 1r: Casal de lleure amb fil conductor

 • 2n a 6è: Casal de natura, esport i aventura amb fil conductor pensat per aquesta franja d'edat i amb sorties diàries pels voltants

 • Campus Karate: Per infants de 1r a 6è, vinculat a la propsta d'extraescolars de Karate. Amb el Club Karate Sant Cugat

 • Collserola
 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada