paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
La Mirada La Mirada

Image title

Activitat vinculada a la Batuescola

La vessant pedagògica de la percussió és un recurs habitual en moltes cultures i projectes educatius, i nosaltres l’entenem com una peça clau de l’aprenentatge musical ja que desenvolupa la intel·ligència, la motricitat, l’escolta activa, el saber estar i la socialització des d’una vessant sempre lúdica. 

La Batuescola compta amb un equip de professionals qualificats i formats específicament per al desenvolupament de l'activitat.

 • Formar en música partint del ritme. 

 • Treballar les relacions socials a través del grup. 

 • Aprendre a comunicar-nos amb el llenguatge musical. 

 • Conèixer diversos instruments de percussió. 

 • Adquirir nocions bàsiques de lectoescriptura musical. 

 • Conèixer i aprendre ritmes d’arreu del món.

 • Integrar el cos i el moviment a l’aprenentatge del ritme i la seva interpretació.

 • Educar l’oïda i el ritme interior de cadascú. 

 • Crear nous ritmes i composicions. 

 • Dotar d’eines per un oci col·lectiu, cultural i saludable.

La metodologia es nodreix de les corrents pedagògiques musicals d’Orff-Schulwerk, Dalcroze i Willems, i té una bona part de collita pròpia. Entenem la música com un llenguatge artístic essencial i transversal, inherent en la nostra espècie i impossible d’aïllar de la resta d’arts i d’assumptes que configuren la nostra vida. 

En els grups de sensibilització musical a través de la percussió treballem sempre a partir de jocs i dinàmiques musicals concretes que anem ampliant progressivament durant el curs. Anem adquirint hàbits lúdics, i descobrim la música i el ritme que amaga cada acte quotidià. La manera d’aconseguir un aprenentatge és implicar-nos emocionalment en cada activitat, i és per això que treballem sobre tot tipus d’elements, conceptes i suports que ens són propers: dibuixos, quadres, contes, llibres, cançons, audicions, objectes, animals... Descobrim, llegim, interpretem i creem a través d’aquests recursos, sumant cada individualitat per reforçar el procés grupal.

Dia: dimecres de 16.30h a 18h

Lloc: Escola La Mirada

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 18€ en concepte de material.

Quota mensual: 18€ (setembre) / 36€ (octubre a juny)