paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
L'Olivera L'Olivera
Confiança, canvi, col·laboració, responsabilitat, cooperació, consciència de grup, empatia, autonomia, capacitat, valors, convivència, espai i entorn adequat, participació, coneixement, educació, hort, benestar, fun activities, educació alimentària, menú saludables, proximitat, ECO...


QUÈ PROPOSEM

Acompanyar als infants mitjançant el lleure educatiu i l’educació alimentària. L’eix de les nostres de les nostres accions es basa en el treball dels valors mitjançant la convivència dels infants amb el grup, el col·lectiu. Ho fem des de la mirada i implicació emocional. Som educadors i educadores, amb intencionalitat.

ESPAI DEL MENJADOR

Proposem un menjador sostenible, de proximitat, amb productes ecològics i locals així com una dieta equilibrada i de compromís amb el medi ambient. 

Entenem l’àpat com un fet social, potenciem l’autonomia del nen/a i l’interès per una alimentació i uns hàbits saludables.

Acompanyem als infants durant l’estona de l’àpat i generem els espais adequats per tal que puguin participar i desenvolupar les seves capacitats (autoservei dels aliments amb pautes i coneixement, tasques de cooperació i convivència…). Treballem amb Consell d’Infants i donem veu a les seves propostes.

TEMPS DE LLEURE

Aportem recursos, coneixements, des de la creença que el lleure ha de partir d’una proposta diversa, inclusiva i variada.

Fomentem l’activitat col·lectiva, el treball de valors i emocions, la coeducació  i el respecte així com generem esperit identitari del grup, i potenciem els interessos dels mateixos infants promovent la participació progressiva. És a través de la seva veu d'on dinamitzem i acompanyem les propostes de jocs, activitats, esport saludable, etc.

A través de diferents eines de comunicació i recull d’iniciatives (bústia de suggeriments, caixa d'emocions, mural de propostes...), els educadors i educadores desenvolupem i acompanyem als infants en el seu moment més lúdic. Sempre fomentant la participació i implicació del nen/a.

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada
 • Pla i Farreras
 • Catalunya