paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Joan Maragall Joan Maragall

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

Es desenvolupen amb la col·laboració de les entitats del municipi, els nens i les nenes tindran l’oportunitat d’aprendre la tècnica i la tàctica bàsica i específica de l’esport triat. La competició dels dissabtes complementa la pràctica esportiva que es fa a l’escola entre setmana i en horari de tarda no lectiu. Es realitza una competició els dissabtes al matí i es juga amb equips d’altres escoles del municipi i/o de la comarca.

Aquesta activitat ha d’integrar el compromís dels pares i les mares a l’hora de respectar el calendari de la competició i l’assistència als partits amb l’objectiu de garantir la pràctica de la resta d’alumnes.

 • Objectius motors 

 • Objectius tècnics individuals

 • Objectius tàctics col·lectius (ofensius i defensius)

 • Objectius psicològics, socials i educatius

Motors

Desenvolupament de la formació físico‐motora tant d’una manera general (relació espai‐temps) com d’una més especial relacionada amb l’handbol. 

Tècnics individuals 

 El desenvolupament del joc de l’handbol fa necessària una bona adaptació i un correcte maneig de la pilota. En aquest sentit es treballa principalment el bot, la passada, la recepció i el llançament.

Tàctics col·lectius 

Tant defensiva com ofensiva, i la discriminació de rols atacant‐defensor. Defensivament, es treballa el control de l’atacant amb pilota i el control de l’atacant sense pilota, així com la intercepció. Ofensivament, es treballa principalment el desmarcatge sense pilota.

Objectius psicològics, socials i educatius 

Benestar fent una activitat en grup on l’esforç col·lectiu esdevé element clau i motivador  cap a l’acció. Fomentar l’esperit de treball en equip amb una pauta correcta d’interacció entre els seus membres (respecte, solidaritat i companyonia). Treballar la satisfacció personal amb la pràctica esportiva independentment dels resultats.

 • Tots els nens/es inscrits a l’activitat d’handbol participaran a la competició dels Jocs Esportius Escolars que s’organitza des de l’OMET. Es  tracta   d’una competició entre equips de la mateixa categoria de les diferents escoles del municipi i rodalies. Normalment es juga els dissabtes  al matí.  

 • És important l’assistència continuada dels nens/es pel bon funcionament de l’equip. 

 • L’equipament per jugar els partits es lliurarà cap a mitjans d’octubre.

Dia: dimarts i dijous de 16.30h a 18h.

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places: 12 per grup (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar)

Quota mensual: 22,41€ (setembre) / 44,81€ (octubre a juny)

Escola Joan Maragall

Passeig de la Creu, 1-5 08173 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Martí Nicolau

Extraescolars: Ariadna Forment

Tel. 673 445 091

paidosjoanmaragall@fundesplai.org