paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Joan Maragall Joan Maragall

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre l’infant i la família amb el seu entorn. 

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col.laboració, en el que Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa; i l’entitat el programa de l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació del nen/a amb l’entitat i amb Sant Cugat. 

Actualment tenim convenis amb més de 30 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es. 

Els trets principals de la proposta són: 

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades. 

 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar. 

 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...). 

 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre. 

 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només tècnica de la seva activitat. 

 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Image title

Període d'inscripcions: del 16 de juny al 9 de juliol

Per tramitar la vostra inscripció cal fer-ho online, clicant AQUÍ (enllaç actiu a partir de divendres 16 de juny). 

 • Presencialment: disposeu del suport de les coordinacions del centre que us assistiran durant el procés d'inscripció.

Documentació adjunta 

 • És imprescindible fer-nos arribar els següents documents (en cas de no haver-ho fet amb anterioritat):

  • Fotocòpia del CATSALUT

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (Per activitats OMET, si presenteu una còpia del carnet, gaudireu d'un 20% de descompte)

Places:

 • El 12 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup (a la vostra área privada podreu veure a quines activitats esteu inscrits).

 • Limitades per activitat (mínim i màxim).

 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant juny-juliol.

Criteris d'admissió:

 • Les activitats d'Acollida de matí i Acollida de tarda no tenen limitació de places.

 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:

  • Antiguitat a l’activitat.

  • Sorteig.

 • Un cop finalitzat el període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.

Durada de les activitats:

 • Les activitats d'acollida de matí i de tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre), i finalitzen l’últim dia.

 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dilluns 18 de setembre i finalitzaran l’últim dia de curs.

Assistència

 • Quan un nen/a es queda esporàdicament a l’acollida de tarda, també cal informar‐ho a la coordinació de Paidos a l'escola (escrit a l'agenda, correu electrònic o telèfon mòbil), així com al mestre/a.

 • Quan un nen/a no es queda puntualment a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho a la coordinació de Paidos a l'escola (correu electrònic o telèfon mòbil) i, si són alumnes d'i3 a 2n, també al mestre/a.

Modificacions

 • Qualsevol modificació (alta o baixa) d’activitats  extraescolars  s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

 • En cas que es disposi del carnet de família nombrosa i/o monoparental i es desitgi gaudir del descompte del 20% en activitats esportives d'OMET, s’haurà de presentar el document al despatx de Paidos a l’escola per a què pugui ser enviat a l’entitat, com a màxim el 20 del mes anterior a la modificació. Totes les quotes anteriors a la modificació no es veuran afectades i, per tant, la modificació no té efectes retroactius.

Quotes

Les activitats extraescolars tindran 10 quotes (de setembre a juny). Les activitats de cuina i tecno-ciència tenen un primer pagament en concepte de material. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

A partir d'aquí, la forma de pagament serà mitjançant quotes mensuals que varien en funció de les activitats:

 • Les activitats extraescolars parteixen d’un cost anual que es fracciona en quotes mensuals per a que el pagament sigui més assequible.

 • Rebuts retornats del banc/caixa: si és per motius imputables al client, es cobraran les despeses financeres.

 • Data pagament quotes: tant els rebuts domiciliats com els pagaments efectius, es faran els 5 primers dies laborables de cada mes.

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús de l’activitat d’extraescolar fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Autoritzacions

 • Recollida nen/a: En cas que el/la pare/mare/tutor/a NO sigui la persona que el/la ve a recollir, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme el/la recull una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.). A l’apartat de Documents, trobareu una plantilla que us pot servir d’autorització.

 • Medicaments: Per administrar medicaments als alumnes, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe del metge, on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial “Autorització d’administració de medicació als alumnes” on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor/a, que administri al nen/a la medicació prescrita.

Organització

 • Calendari de les activitats: les acollides de matí i tarda comencen el primer dia de curs (6 de setembre) i acaben el darrer dia de curs. La resta d’activitats extraescolars comencen el 18 de setembre i acaben al juny (l’última setmana de curs). Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi...) també hi ha activitats extraescolars.

 • Horari de les activitats:

  • Acollida de matí: de dilluns a divendres de 8.00h a 9.00h.

  • Acollida de tarda: de dilluns a dijous de 16.30h a 17.15h.

  • Activitats extraescolars: de 16.30h a 18h, exceptuant Piscina P3 a 2n (de 16.30h a 19.00h).

 • Portes obertes d’extraescolars: al llarg del segon trimestre hi haurà unes jornades de portes obertes, on les famílies podreu assistir/participar a una classe del vostre fill/a.

 • Berenar: hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els infants tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica. El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els nens/es poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar. 

 • Recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc

 • Els nens/es no poden entrar a les aules de l’escola després de les 16.30h.

 • Collserola
 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • La Mirada
 • Pla i Farreras
 • Catalunya

Escola Joan Maragall

Passeig de la Creu, 1-5 08173 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Martí Nicolau

Extraescolars: Ariadna Forment

Tel. 673 445 091

paidosjoanmaragall@fundesplai.org