paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Gerbert d'Orlhac Gerbert d'Orlhac

PAIDOS gestiona tant el projecte alimentari com el de lleure durant el temps de migdia a l’escola. Considerant crucial el desenvolupament sòcio-afectiu de l’infant en un context més vivencial, apostem per un treball integral de la persona per tal de garantir una major adaptació a l’entorn així com gaudir del lleure amb els companys de l’escola.

Inscripció al servei

Pels nous usuaris/es al servei, cal omplir la fitxa d’inscripció online a través del següent enllaç: https://www.paidos.cat/inscripcions-menjador. Tanmateix cal adjuntar una còpia del CATSALUT.

Pels usuaris d'altres anys, la renovació de plaça pel servei de menjador escolar del pròxim curs es farà de manera automàtica. En cas contrari, és a dir, si teniu previst no fer ús del servei de menjador i/o sou baixa de l’escola, així com fer qualsevol modificació, adreceu-vos a la coordinació del temps del migdia de Paidos i comuniqueu-ho abans del pròxim 28 de juny.

Al·lèrgies i malalties

És imprescindible aportar l’informe mèdic que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament adequat que cal seguir.

Menú de règim

Cal fer petició per mail, trucada o escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc...) abans de les 10h i amb justificant mèdic. En cas contrari, no es garantirà la seva elaboració. La dieta sempre tindrà una durada mínima de dos dies consecutius.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Cost mensual del servei:

 • Setembre a maig: 126,42€

 • Juny: 104,70€

Condicions econòmiques del servei

 • El preu inclou el servei durant els dies de jornada intensiva.

 • Es cobrarà preferentment per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes. 

 • Usuaris fixes: obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos). Incorporacions durant el curs al servei de menjador: s’acolliran als preus establerts pels alumnes fixos.

 • Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 • La jornada intensiva està inclosa en el preu del servei. Els dies de jornada intensiva el servei de menjador s'allargarà fins a l'horari de sortida habitual de l'escola. 

 • Les colònies escolars no tindran dret a descompte.

 • Deutes menjador: Si s’acumula una quota sense pagar, es rebrà una notificació d’impagament. Si no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei. La Comissió de Menjador del Consell Escolar del centre, notificarà a les famílies, mitjançant una carta, la baixa del servei de menjador. No es podrà tornar a fer ús del servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.

 • Baixes: S’ha de comunicar per escrit a la responsable de servei (Víctor) abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

 • Descompte per malatia: En el cas de malaltia perllongada de més d’una setmana (5 dies), es farà un descompte de la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència.En el cas de ser alumne/a amb ajut social o beca de menjador, el descompte ja queda compensat amb la beca que es rep de l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no s’aplicarà al rebut de la família.

La persona de contacte serà el Víctor Mula, director del serveis de menjador, que atendrà les consultes a nivell d’informació, organització, horaris, etc.

Horari: de 8.45h a 16h 

Telèfon mòbil de Paidos: 608 428 518 

Adreça correu electrònic: paidosgerbert@fundesplai.org

Menú i activitats: a principi de cada mes rebreu un email amb aquesta informació. Tanmateix la podreu consultar en aquest mateix web.

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera