paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Gerbert d'Orlhac Gerbert d'Orlhac

Image titleActivitat vinculada a Helen Doron English

Helen Doron English és líder mundial en materials especialment dissenyats per a l'ensenyament d'anglès a nens i nenes. Ens hem especialitzat en grups petits i hem desenvolupat la mateixa metodologia per adaptar-nos a les exigències de l’ensenyament i els horaris escolars.

Que aprenguin paraules, expressions bàsiques i estructura gramatical.

Que aprenguin de manera natural.

Que gaudeixin del procés de l'aprenentatge amb la metodologia (materials, dinamisme, professors qualificats, reforç positiu, creativitat, interacció).

Que aprenguin pel mitjà de la música que és una cosa molt natural en els petits.

Que associïn l'aprendre anglès amb una cosa molt fàcil i divertida.

La metodologia Helen Doron es basa en un aprenentatge natural de la llengua, un mètode que va desenvolupar la lingüista britànica Helen Doron fa més de 30 anys i actualment és la escola número 1 del món en l’ensenyament d’anglès per a nens i nenes i joves. Les principals característiques del mètode són:

 • El reforç positiu amb l’objectiu de reforçar l’autoestima dels i les alumnes i crear una predisposició positiva cap a l’aprenentatge.

 • L’escolta diària, que s’incorpora, sense forçar, a la vida de l'infant amb l’objectiu d’afavorir la construcció del llenguatge d’una manera natural.

Dia:

i3 i i4: dimarts

i5 i 1r: dimarts

2n i 3r: dijous

6è: dilluns

Hora: de 16.30h a 18h

Durada de l’activitat: del 18 de setembre a final de curs

Places:

 • i3 a i4: 8 per grup (mínim 7)

 • i5 a 6è: 10 per grup (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 33€ (i3 i i4) i 40€ (i5 a 6è) en concepte de material.

Quota mensual: 21,85€ (setembre) / 43,70€ (octubre a juny)