paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Ferran i Clua Ferran i Clua

Inscripció al servei

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa escolar. Anualment es renovarà la plaça automàticament, excepte si ens comuniquen el contrari. Comencen el dilluns 10 de juny i finalitzen el divendres 10 de juliol. Només cal formalitzar la inscripció telemàticament, a través del web d'inscripcions.

Al·lèrgies i malalties

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els nens/es que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon...) els dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar especial i, sinó venen, s’ha de llençar).

Menú de règim per un dia determinat

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 10h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius.

Pícnics d'excursió

Els dies que els nens/es tenen excursió i dinen fora, cuina prepararà per ells un menú de picnic.

Sortides

Els nens/es inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb una autorització signada per la família (no telefònica).

Seguiment

Els nens/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol falta greu es comunicarà a les famílies i a la Comissió de menjador del centre.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Cost anual: El pagament del servei queda repartit en les següents quotes:

 • Setembre: 111,18€

 • Octubre: 130,80€

 • Novembre: 137,34€

 • Desembre: 71,94€

 • Gener:117,72€

 • Febrer: 130,80€

 • Març: 91,56€

 • Abril: 137.34€

 • Maig: 137,34€

 • Juny: 98,10€

Forma de pagament

Es cobrarà preferentment per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per manca de saldo o causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària.

Usuaris fixos

Ho seran obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos) per possibilitar així l’organització dels recursos humans i econòmic del servei. Incorporacions, durant el curs, al servei de menjador: s’acolliran als preus establerts pels alumnes fixos.

Usuaris esporàdics

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

Descompte per absència

Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar elmateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), ise’ls retornarà l’ import de 1,50 € a partir del 2n dia avisat (en concepte d’absentisme). Encas de no avisar, no es descomptarà fins el tercer dia.

Colònies

Les colònies escolars no tindran dret a descompte. 

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.

 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.

Menú i programacions del lleure: A principi de mes rebreu un email amb aquesta informació. Tanmateix la podreu consultar en aquest mateix web.

Atenció a les famílies: dilluns a divendres de 9h a 10h

Telèfon: 677 722 594

Email: paidosferranclua@fundesplai.org

Escola Ferran i Clua

C/Brollador, 5, Valldoreix

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Eva Bernal

Tel. 677 722 594

paidosferranclua@fundesplai.org