paidospaidos
 • Catalunya
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Ciutat d'Alba Ciutat d'Alba

Inscripció al servei

Pels nous usuaris/es al servei, cal omplir la fitxa d’inscripció online a través del següent enllaç: https://www.paidos.cat/inscripcions-menjador. Tanmateix cal adjuntar una còpia del CATSALUT.

Pels usuaris d'altres anys, la renovació de plaça pel servei de menjador escolar del pròxim curs es farà de manera automàtica. En cas contrari, és a dir, si teniu previst no fer ús del servei de menjador i/o sou baixa de l’escola, així com fer qualsevol modificació, adreceu-vos a la coordinació del temps del migdia de Paidos i comuniqueu-ho abans del pròxim 28 de juny

Al·lèrgies i malalties

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els nens/es que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon...) els dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar especial i, si no venen, s’ha de llençar).

Menú de règim per un dia determinat

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 10h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius. En la secció de documentació de la dreta, troabreu el model de sol·licitud de dieta.

Pícnics d'excursió

Els dies que els nens/es tenen excursió i dinen fora, cuina prepararà per ells un menú de picnic sense cap cost addicional pels usuaris del servei. 

Sortides

Els nens/es inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb una autorització signada per la família (no telefònica).

Seguiment

Els nens/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol falta greu es comunicarà a les famílies i a la Comissió de menjador del centre.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Cost mensual del servei:

 • Setembre a maig: 125,92€

 • Juny: 96,74€

Forma de pagament

Es cobrarà per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per manca de saldo o causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària.

Usuaris fixos

Ho seran obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos) per possibilitar així l’organització dels recursos humans i econòmic del servei. Incorporacions, durant el curs, al servei de menjador: s’acolliran als preus establerts pels alumnes fixos.

Usuaris esporàdics

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

Descompte per malatia

En el cas de malaltia perllongada a partir del quart dia es farà un descompte de la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència. En el cas de ser alumne/a amb ajut social o beca de menjador, el descompte ja queda compensat amb la beca que es rep de l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no s’aplicarà al rebut de la família.

Jornada intensiva

La jornada intensiva està inclosa en el preu del servei. Els dies de jornada intensiva el servei de menjador s'allargarà fins a l'horari de sortida habitual de l'escola. 

Colònies

Les colònies escolars no tindran dret a descompte.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.

 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.

Menú i programacions del lleure: A principi de mes rebreu un Dinantia amb aquesta informació. Tanmateix la podreu consultar en aquest mateix web.

Atenció a les famílies: Dilluns a divendres de 8:45h a 9:30h

Telèfon: 608 022 323

Email: paidosciutatdalba@fundesplai.org

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba