paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Paidos 2021

QUI SOM?

Paidos és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer del teixit associatiu local amb l'objectiu de desenvolupar projectes educatius.

Amb més de 15 anys d'experiència, som una organització orientada a les persones, creiem en el capital humà com a eina de direcció, i fomentem la interacció, la participació i les sinergies amb l'entorn.

Creiem en l'educació com a motor de canvi social, i en la passió i la implicació emocional com a premisses per intervenir i interactuar amb la infància.

El nostre dia a dia ofereix una gestió integral, de proximitat, vinculada a l'entorn, amb valor afegit, personalitzada i amb una oferta de serveis de qualitat, tant en el lleure educatiu com en l'alimentació escolar.

Treballem amb i per les escoles donant suport en tot allò que se'ns sol·licita. Som propers i no entenem una altra manera de viure un projecte. Des de Paidos, destinem tots els recursos a fer créixer i millorar la nostra intervenció, obrint la porta a totes aquelles iniciatives que vulguin fer camí amb nosaltres per tal de millorar la qualitat de vida dels infants.


L'equip de Paidos, el nostre millor actiu

Paidos no és només una entitat que gestiona projectes, és la suma del capital dels seus components. Són les persones que en formen part les que, amb la seva implicació i il·lusió pel món de l'educació i la infància, ens fan cada dia més forts. Gràcies al seu esforç, i perseverança per dignificar el nostre sector, el projecte de Paidos està en constant moviment i evolució. Ells i elles són el projecte, i són Paidos.


El nen/a, el nostre protagonista

Cerquem desenvolupar l'esperit crític, l'autonomia, la creativitat i el treball en equip. Així doncs, promovem una educació que afavoreixi un enriquiment personal en tots els camps, mitjançant la integració d'experiències, on el nen/a ha de tenir un rol actiu i protagonista. Intentem no oblidar mai que l'educació és bidireccional, i que treballar amb nens/es educa i fa créixer, no només a ells/es, sinó encara més a nosaltres.


Educar en valors

La proposta de Paidos entén el lleure com a forma lúdica i, sobretot, com a espai d'educació i formació en diferents especialitats i valors personals. El fet que els vincles entre els infants es donin en un entorn més vivencial, fa que les emocions juguin un paper més rellevant en el lleure que en altres contextos. El nen/a forma part d'un equip, i eduquem en valors mitjançant la convivència amb el seu col·lectiu, fet que permet desenvolupar el compromís, la solidaritat, la diversitat i la generositat. Per tant, potenciem el treball de l'empatia i l'assertivitat, com a aspectes més individuals, així com la convivència, la cohesió i el sentiment de pertinença pel que fa als aspectes més grupals.


Sinergies amb l'entorn

Creiem en la importància de conèixer, participar i identificar-se amb l'entorn. Hem estat pioners en crear un model que vol vincular als nens/es amb el seu entorn mitjançant les activitats que fan. Creiem en el teixit associatiu com un motor de cohesió social, creixement personal i identificació. Des d'un principi hem contactat amb les entitats de Sant Cugat per compartir un projecte i fer-lo més fort i consistent, tot renunciant a la gestió directa de les activitats.


Gestió actual

Actualment desenvolupem projecte a les següents escoles de Sant Cugat del Vallès:

Qui som

A QUINES ESCOLES TREBALLEM?

 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María